Przegląd instalacji elektrycznej – czy jest obowiązkowy?

elektryk

Przegląd instalacji elektrycznej – czy jest obowiązkowy?

Przegląd instalacji elektrycznej jest obowiązkowy. Przepis, który to reguluje, nie obejmuje jednak domów jednorodzinnych. Jednak, czy aby na pewno?

Przegląd instalacji elektrycznej w mieście Wrocław — jak wygląda?

Regularny przegląd instalacji elektrycznej ma na celu sprawdzenie jej prawidłowego działania. Taką kontrolę można podzielić na dwa etapy. Pierwszym z nich są oględziny instalacji elektrycznej. To właśnie wtedy elektryk sprawdza, czy wszystkie przewody są sprawne, a także, czy nie stanowią zagrożenia dla użytkowników. Specjalista kontroluje również stan gniazdek oraz ich odległość od wanien, czy pryszniców. W trakcie drugiego etapu przeglądu instalacji elektrycznej elektryk dokonuje odpowiednich prób oraz pomiarów. Jakich dokładnie?

Pomiary instalacji elektrycznej dotyczą:

  • rezystencji izolacji — umożliwiają ocenę jej stanu
  • wyłączników RDC — pozwalają sprawdzić stan urządzeń zabezpieczających 
  • impedancji pętli zwarcia — umożliwiają ocenić poprawność działania ochrony przeciwporażeniowej 
  • rezystencji uziemienia — pozwalają sprawdzić zabezpieczenia obwodów elektrycznych dotyczących ochrony przed wyładowaniami atmosferycznymi oraz ochrony przeciwporażeniowej

Każdy przegląd instalacji elektrycznej kończy się wypisaniem odpowiedniego protokołu pomiarowego. Dokument powinien zawierać informacje o ewentualnych usterkach, sposobach ich rozwiązania, czy metodzie badawczej, jakiej użył elektryk. W protokole musi się również znaleźć rysunek wraz z opisem obwodów instalacji. 

Elektryk z miasta Wrocław — wymagane uprawnienia 

Przeglądu instalacji elektrycznej może dokonać tylko i wyłącznie doświadczony elektryk z uprawnieniami działający na danym obszarze (np. miasta Wrocław).

 Taka osoba (oprócz samej wiedzy) powinna również mieć uprawnienia SEP z kategorią umożliwiającą prowadzenie pomiarów oraz specjalistyczny sprzęt, który zdobył odpowiednią certyfikację.

 Pomiarów może więc dokonać taki specjalista, który przedstawi świadectwo swoich kwalifikacji dotyczących dozoru, a także eksploatacji instalacji oraz urządzeń o różnej mocy. Podobnie będzie z odbiorem instalacji elektrycznej — jego również może dokonać tylko i wyłącznie elektryk posiadający uprawnienia z grupy G1.

Czy przegląd instalacji elektrycznej jest konieczny?

Zgodnie z ustawą ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawa budowlanego przegląd instalacji elektrycznej jest konieczny.

elektryk Wrocław

Przepis ten formalnie nie dotyczy jednak domów jednorodzinnych.

 Niestety duża część wypadków w takich domach jest spowodowana właśnie awarią instalacji elektrycznej. Mogą do niej przyczynić się zarówno przeciążone gniazdka, uszkodzone przewody, jak i panele fotowoltaiczne zamontowane na dachu. Te ostatnie wskutek wysokiej temperatury starzeją się, co może prowadzić do ich zwarcia, czy nawet pożaru.

Przegląd instalacji elektrycznej nie jest więc wymagany w przypadku domów jednorodzinnych. Jednak, gdy dojdzie w nim do wypadku z udziałem takiej instalacji właściciel (w przypadku braku ważnego przeglądu), zostanie pociągnięty do odpowiedzialności. Może to być grzywna w wysokości do 5000 zł lub odpowiedzialność karna — w sytuacji, w której ktoś ucierpi w takim wypadku. 

Co więcej — w umowie ubezpieczeniowej domu bardzo często znajduje się klauzula dotycząca obowiązkowego dokonywania przeglądów instalacji.

 Jeśli dojdzie do pożaru lub wypadku (a przegląd nie będzie ważny) polisa może nie być wypłacona.  

Przeglądy instalacji elektrycznej zwiększają bezpieczeństwo wszystkich osób przebywających w danym budynku. Prawidłowo sporządzony protokół pomiarowy pozwoli wykryć ewentualne usterki i w porę zareagować. Warto powierzyć go doświadczonemu elektrykowi z odpowiednimi uprawnieniami. Na stronie https://twoj-elektrykwroclaw.pl/kontakt zamówisz darmową wycenę.

You May Also Like

Konfigurator okien PCV: Twoje idealne okna na miarę

Konserwacja i czyszczenie markizy tarasowej: rekomendacje i wskazówki

Żaluzje fasadowe – rozwiązanie na przegrzewanie budynków i kontrolowanie dostępu światła

Montaż okien PCV: poradnik krok po kroku